Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zaskarży do TK oceny z religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich w rozmowie z PAP oświadczył, że nie będzie skarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia ministra edukacji o wliczaniu oceny z religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Uważa jednak, że lekcje religii nie powinny mieć charakteru katechezy. Powinny przekazywać wiedzę o religii.

Rzecznik przypomniał, że wystąpił do ministra edukacji postulując zapewnienie lekcji etyki, jako alternatywy dla uczniów, którzy nie chodzą na religię, a także z pytaniem, w jaki sposób będzie zapewniany odpowiedni poziom merytoryczny na lekcjach religii.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 17.09.2007
I. D., 22 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży