Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik do ministra w sprawie nauki religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach. Tym razem zainteresowanie Rzecznika dotyczyło organizowania zajęć z religii dla uczniów należących do innych kościołów i związków wyznaniowych niż kościół rzymsko-katolicki. W przypadku małej liczby uczniów innych wyznań najczęściej nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z religii, co, zwłaszcza przy wliczaniu oceny z religii do średniej, może stanowić naruszenie zasady równości wobec prawa.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 26.09.2007
I. D., 30 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży