Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik do ministra, minister do OKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ministra Romana Giertycha list w sprawie chorej na cukrzycę uczennicy, której szkoła odmawia prawa wniesienia na salę w czasie egzaminów pisemnych glukometru, niezbędnego do wykonania pomiarów poziomu cukru we krwi. Uczennicę nakłoniono do złożenia podania o możliwość zdawania pisemnego egzaminu maturalnego w osobnej sali, przed specjalnie do tego powołaną komisją. Rzecznik wyraża zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która stanowi przykład dyskryminacji ze względu na stan zdrowia, pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i ustanowioną w art. 32 Konstytucji RP zasadą równości wobec prawa.

W odpowiedzi na ten list, Roman Giertych za pośrednictwem mediów zaapelował do okręgowych komisji egzaminacyjnych o stworzenie odpowiednich warunków zdawania egzaminów maturalnych uczniom chorym i niepełnosprawnym.
(Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich 16.04.2007, Gazeta Edukacyjna 18.04.2007)
A. D., 22 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży