Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzeczniczka Praw Dziecka: wagary to kradzież

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach internetowych Polskiego Portalu Edukacyjnego www.edu.info.pl opublikowano rozmowę z Ewą Sowińską – Rzecznikiem Praw Dziecka. Pani Rzecznik pozytywnie oceniając program „Zero tolerancji” stwierdziła, że identyfikuje się z wieloma jego elementami. Za pozytywny wzorzec, na który program zwraca uwagę uważa m.in. mundurki.

Pani rzecznik uważa wagary szkolne za zachowanie młodzieży, które powinno być piętnowane. „Ponieważ edukacja jest finansowana z podatków, opuszczenie zajęć w szkole powinno być traktowane jako kradzież. Dobrym przykładem jest również ściąganie podczas sprawdzianów. Obecnie na tego typu zachowania panuje ciche przyzwolenie.” powiedziała Ewa Sowińska.
(Polski Portal Edukacyjny 11.04.2007)
I. D., 15 kwietnia 2007

Zobacz też:
Gej nauczycielem być nie może

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży