Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozmowy o pakiecie deregulacyjnym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna informuje, że Ministerstwo Finansów wraz z samorządami przygotowuje pakiet deregulacyjny, który da władzom lokalnym więcej swobody w gospodarowaniu pieniędzmi. Zdaniem samorządowców uelastycznienia wymagają m.in. przepisy dotyczące edukacji. Samorządy powinny mieć większą swobodę w łączeniu placówek, ewidencjonowaniu czasu pracy nauczycieli czy ich wynagradzaniu. Np. nauczyciel mający niewiele godzin w jednej szkole musiałby pracować w ramach jednego etatu w kilku placówkach. Dla przedstawicieli gmin bolesny jest też obowiązek wyrównywania najniższych płac do nauczycielskiej średniej.

Tymczasem ZNP protestuje przeciwko temu, że o pakiecie deregulacyjnym Ministerstwo Finansów rozmawia tylko z samorządowcami. Według związkowców oni też powinny brać udział w rozmowach.

Prezes Sławomir Broniarz w liście do Premiera Tuska powołał się na artykuł Gazety Prawnej na temat przygotowywanego w Ministerstwie Finansów pakietu deregulacyjnego, w którym m.in. ma znaleźć się problematyka finansowania oświaty oraz płac nauczycieli, a także rozmów na ten temat z samorządowcami. Według niego prowadzenie rozmów na temat ustawy Karta Nauczyciela "ponad głowami" samych zainteresowanych i poza specjalnie powołanym do tego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zespołem, narusza relacje pomiędzy partnerami dialogu społecznego oraz ich równość. Sławomir Broniarz przypomina, że podczas toczących się od marca ub.r. prac zespołu wspólnie zostały omówione już takie tematy, jak: zakres przedmiotowy i podmiotowy Karty Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, status dyrektora szkoły, czas i warunki pracy nauczycieli, a także kwestia kogo Karta Nauczyciela powinna obejmować. Pod koniec 2010 roku minister edukacji przedłużyła pracę zespołu do 30 czerwca 2011 roku.

"Dlatego apelujemy do pana premiera o prowadzenie dialogu społecznego według jasno określonych i zaakceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony reguł. Jakość kształcenia i system edukacji jest zbyt ważną sprawą, by podejmować w tej sprawie kluczowe decyzje tylko na podstawie rachunku ekonomicznego, wykluczając z procesu negocjacji i konsultacji przedstawicieli oświaty" - podkreślił Broniarz.

Gazeta Prawna, 18.01.2011, Gazeta Prawna, 19.01.2011
A.B./A.D., 18 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży