Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport „Kapitał intelektualny Polski”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Premier Donald Tusk wziął udział w prezentacji wyników raportu „Kapitał intelektualny Polski”. Premier podkreślił, że największym atutem naszego kraju są Polacy. - Rząd będzie inwestować w kapitał ludzki. Na ten cel zamierzamy przeznaczyć do 2014 roku ok. 20 mld zł - powiedział szef rządu.

Zdaniem Donalda Tuska działania w tej sferze powinny być skierowane na podniesienie poziomu edukacji oraz stworzenie takich warunków, by najmłodsi mogli rozwijać swe indywidualne zdolności. - Takie programy już istnieją. „Orlik 2012” daje szanse na rozwój psychofizyczny młodego pokolenia. Jest też program ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą w rodzinie i szkole - powiedział premier. Istotna jest również aktywizacja zawodowa ludzi powyżej 50. roku życia. - Wszystkie te działania powinny usuwać bariery biurokratyczne, tak by Polacy mogli skutecznie zadbać o siebie. Wtedy możemy być spokojni o strategiczny sukces Polski - zaznaczył premier Tusk.

Tekst raportu dostępny jest na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 10 lipca 2008
I. D./A. B., 10 lipca 2008

Zobacz też:
Raport o kapitale intelektualnym Polski - skrót i komentarz

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży