Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Ministrów przyjęła program „Monitoring wizyjny”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
3 września Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz „Rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach”.

Według MEN standardowe, dwukamerowe wyposażenie dla szkół z montażem ma kosztować ok. 8 tys. zł. Państwo może pokryć 80% kosztów monitoringu dla każdej szkoły. Oznacza to wydanie w ciągu trzech lat 90 mln zł, a tylko do końca tego roku – 40 mln zł (z rezerwy budżetowej na edukację). O dofinansowanie monitoringu będą się mogły starać szkoły powyżej 200 uczniów, ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne, bursy oraz szkoły przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Placówki „z dużą liczbą uczniów i powierzchnią lub z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki” mogą się starać nawet o sześć dodatkowych kamer, w tym do toalety (wg projektu, kamery mogą znajdować się w łazienkach, ale nie – w kabinach).

Wnioski na ten rok należy składać u wojewody, do 21 września. Do wniosku, wg projektu, należy dołączyć m.in. „zwięzły opis najczęściej występujących zagrożeń bezpieczeństwa uczniów” wraz z opinią policji albo straży miejskiej. Jeśli to możliwe, szkoła powinna dołożyć statystkę zarejestrowanych niebezpiecznych zdarzeń z ostatnich trzech lat.

MEN, 5.09.2007, Gazeta Wyborcza 7.09.2007
A. D., 12 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży