Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt ustawy Prawo oświatowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji opublikowało i skierowało do konsultacji projekt ustawy Prawo Oświatowe i ustawę „Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe”.

Struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie Prawo oświatowe, będzie obejmowała:
- 8-letnią szkołę podstawową,
- 4-letnie liceum ogólnokształcące,
- 5-letnie technikum,
- 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
- 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
- 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
- szkołę policealną

Prezentacji projektów ustaw dokonała minister Anna Zalewska. Projekty i ich omówienie dostępne są na stronach MEN

MEN, 16 września 2016
A.B. , 16 września 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży