Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt reformy szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Projekt reformy szkolnictwa zawodowego ma zostać przygotowany do 2010 roku. Zmiana ma ułatwić podejmowanie przez samorządy powiatowe decyzji dotyczących nowych kierunków kształcenia.

Już teraz MEN proponuje ułatwienia w powołaniu dyrektorów szkół artystycznych – mogliby zostawać nimi wybitni artyści, bez uprawnień pedagogicznych, niebędący nauczycielami.
Minister Katarzyna Hall liczy, że odbiurokratyzowanie decyzji władz powiatowych przyniesie w efekcie sieć szkół zawodowych lepiej dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy.

„Chcemy przede wszystkim, aby decyzje były podejmowane w oparciu o konsultacje z wojewódzkimi i powiatowymi radami zatrudnienia, żeby bardziej elastyczne były przepisy umożliwiające dyrektorowi szkoły, który ma działać w porozumieniu z organem prowadzącym, sprawne zatrudnianie specjalistów na zasadach ustalonych w Kodeksie pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, żeby wysokość wynagrodzenia tych osób mogła być ustalana elastycznie” – mówiła minister Hall na posiedzeniu Sejmu podczas debaty na temat szkolnictwa zawodowego.

Serwis Samorządowy PAP, 9.09.2008
I. D., 9 września 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży