Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Posiedzenie Zespołu ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
22 września odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli. Tematem spotkania były szczegółowe rozwiązania metodologiczne związane z przeprowadzeniem ogólnopolskich reprezentatywnych badań na populacji nauczycieli dotyczących czasu i warunków pracy tej grupy zawodowej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele resortu edukacji na czele z panią wiceminister Lillą Jaroń, dyrektor i pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie.

Spotkanie poświęcone było także omówieniu zagadnień związanych z wypracowaniem jednolitych zasad monitoringu realizacji tzw. godzin karcianych przez kuratoria oświaty. Ustalono, że badanie będzie dotyczyło czasu i warunków pracy nauczycieli, w czasie badania będą zastosowane dwie techniki badawcze (ankieta - wywiad kwestionariuszowy i dzienniczki czasu). Wypracowanie narzędzi, zanim zostaną one użyte w badaniu głównym, nastąpi jako wynik prac grup fokusowych, pilotażu, badań próbnych.

Przedstawiciele strony związkowej przedłożą na piśmie do 30 września br. uwagi dotyczące materiału IBE – projekt metodologii badania czasu i warunków pracy nauczycieli oraz zagadnień do arkusza monitorowania realizacji tzw. godzin karcianych.

ZNP, 23.09.2010
A.B./A.D., 23 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży