Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Polityka MEN może doprowadzić do kryzysu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie polityki edukacyjnej MEN. „Brak spójnej, uwzględniającej dorobek nauk pedagogicznych i psychologicznych, wybiegającej w przyszłość polityki edukacyjnej doprowadzi do kryzysu polskiej szkoły i może ograniczyć aspiracje edukacyjne młodego pokolenia" – czytamy w uchwale.

„Wychowanie autorytarne prowadzi do bierności i uległości wobec silniejszych oraz agresji wobec słabszych" – podkreślają Rady Wydziałów i przypominają idee Janusza Korczaka, z których wynika, że źródłem sukcesów pedagogicznych jest szacunek dla ucznia, wspieranie go i nagradzanie. „Resort oczekuje, że autorytet szkoły wzrośnie dzięki formalnej dyscyplinie i kontroli, z policyjną włącznie, miejsce zaufania zajmuje podejrzliwość. Tymczasem szkoła powinna jednoczyć nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnego celu wychowania ludzi odważnych, odpowiedzialnych oraz umiejących posługiwać się wiedzą. Tylko szkoła przyjazna wszystkim, którzy się tu spotykają, zapewni osiągnięcie tego celu" – napisano w uchwale.
(Gazeta.pl 04.04.07)
I. D. , 8 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży