Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Plan prac Rady Ministrów na pierwsze półrocze 2010 roku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W planie prac Rady Ministrów na pierwsze sześć miesięcy 2010 roku znalazły się m.in. prace nad nową ustawą o systemie informacji oświatowej i regulacjami, dotyczącymi opieki nad dziećmi do lat 3.

Nowe przepisy dotyczące systemu informacji oświatowej mają związek z potrzebą większego wykorzystania technologii informatycznych, weryfikowania danych wprowadzanych przez szkoły i placówki oświatowe, a także większego dostosowania zakresu gromadzonych danych do potrzeb kreowania polityki edukacyjnej.

W najbliższym półroczu rząd chce także przyjąć założenia do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, która zmieni status żłobków i wprowadzi dodatkowe formy opieki.

Serwis Samorządowy PAP, 5.02.2010
A.B./A.D., 5 lutego 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży