Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pilotaż wychowania patriotycznego w świętokrzyskim

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kuratorium oświaty w Kielcach we współpracy z Akademią Świętokrzyską i biurem edukacji patriotycznej IPN wprowadzi w gimnazjach i liceach pilotażowy, regionalny program wychowania patriotycznego.

Wg ministra Gosiewskiego, w programie „szczególna rola” przypadnie powstającemu w Kielcach (w dawnym więzieniu, w czasie wojny i w czasach stalinowskich miejscu kaźni) Muzeum Czynu Niepodległościowego. Planowana jest także seria wystaw poświęconych tradycji niepodległościowej regionu świętokrzyskiego, wycieczki do miejsc walk narodowo-wyzwoleńczych, rajdy historyczne i plenerowe rekonstrukcje wydarzeń.

Wychowanie patriotyczne ma być prowadzone w świętokrzyskich gimnazjach i liceach od września, w ramach różnych przedmiotów. Dokładny program zajęć zostanie opracowany na podstawie wymogów, które przygotuje minister edukacji narodowej. Program ma charakter pilotażowy, zdobyte w ramach programu doświadczenia MEN chce wykorzystać doświadczenia w całej Polsce.
(Nauka w Polsce PAP 19.04.2007)
A. D., 22 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży