Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pierwszy od 15 lat podręcznik do etyki zatwierdzony

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Książka ks. prof. Andrzeja Szostka "Pogadanki z etyki" została zatwierdzona jako podręcznik do nauki etyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest to pierwszy zatwierdzony podręcznik do tego przedmiotu od 1994 roku. Książka ks. prof. Andrzeja Szostka wydana po raz pierwszy w 1993 roku w serii Biblioteki "Niedzieli"; jest wprowadzeniem w problematykę etyczną i filozoficzną. Autor omawia w niej takie zagadnienia jak m.in. czyn, norma moralności, godność osoby ludzkiej, dobroć i słuszność, prawo naturalne a prawo pozytywne, sumienie a prawda, cnoty kardynalne i teologiczne, wady. Autor porusza także problemy z zakresu bioetyki jak: aborcja, zapłodnienie in vitro, klonowanie, eutanazja.

Zatwierdzone w roku 1994 podręczniki do etyki autorstwa prof. Jacka Hołówki i prof. Magdaleny Środy pisane były z myślą o nauce w czteroklasowych liceach ogólnokształcących, dlatego wraz z reformą oświaty przestały obowiązywać.

Rzeczpospolita, 19.06.2008
I. D., 19 czerwca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży