Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ograniczenia nauczycielom możliwości pracy w kilku szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministra edukacji w przepisach wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe wprowadziła zapis, ograniczający nauczycielkom i nauczycielom możliwość pracy w kilku szkołach. Wg MEN ma to zapobiegać masowemu zwalnianiu nauczycieli.

Art. 118 projektu przepisów wprowadzających przewiduje, że od wejścia w życie nowych ustaw aż do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innym przedszkolu, szkole lub placówce przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć (18 godzin tygodniowo w szkołach i 25 w przedszkolach) będzie wymagać pisemnej zgody pracodawcy, wskazanego jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Nowe regulacje obejmą osoby, które już uczą w dwóch placówkach. Od roku szkolnego 2017/2018 nauczyciel, który zatai dorabianie, może zostać zwolniony z pracy wraz z końcem roku szkolnego. Dotyczyć to może także nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

Pomysł MEN jest krytykowany przez środowisko naukowe. Większość dyrektorów szkół deklaruje, że nie będzie ograniczać nauczycielom możliwości dodatkowego zatrudnienia.

Dziennik Gazeta Prawna, 27 września 2016
A.B. , 27 września 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży