Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ocena z religii za wiedzę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ocena z religii będzie wystawiana jedynie za wiedzę, nie za wiarę. Takie kryteria oceniania mają obowiązywać od września 2008 roku. Nowe zasady mają ukrócić praktyki niektórych katechetów, którzy żądają od uczniów potwierdzenia uczestnictwa w mszach świętych, czy służenia do mszy. Nad nowym dokumentem pracuje Komisja Wychowania Katolickiego.

Według abp. Nycza, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego, ocena z religii, podobnie, jak z innych przedmiotów powinna być obiektywna i pełnić funkcję motywacyjną. "Jeśli katecheta w szkole sprawdza, czy uczeń zna modlitwę "Ojcze Nasz”, to ma do tego prawo. Natomiast gdyby sprawdzał, czy ów uczeń mówi tę modlitwę w codziennym pacierzu, to przekroczyłby zasady oceny" - tłumaczy metropolita warszawski.

Dominikanin Michał Chaberek uczący religii w lubelskim liceum, wskazuje na przykład Niemiec, gdzie oceniana jest wiedza z religii i gdzie nawet osoby niewierzące mogą uczyć się podstaw religii katolickiej i zdawać z tego przedmiotu maturę.

Bardziej sceptyczna jest Anna Radziwiłł, wiceminister edukacji w okresie, gdy religia była wprowadzana do szkół a obecnie doradca minister Hall. Jej zdaniem w praktyce trudno jest rozdzielić wiedzę od wiary. "W katechezie są dwa nurty: jeden stawia na przekaz wiedzy i zakłady, że nawet niewierzący mogą korzystać z tych lekcji i drugi, który uważa, że to jest wychowanie religijne. Oba te nurty będzie trudno pogodzić".

Dziennik, 9.06.2008
I. D., 9 czerwca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży