Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ocena z religii wliczana do średniej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło projekt zmian w rozporządzeniu dotyczących organizowania lekcji religii i w rozporządzeniu w sprawie oceniania. Zgodnie z nim na koniec przyszłego roku szkolnego nauczyciele katecheci będą wystawiali za lekcje religii oceny w skali 1 – 6, czyli od niedostatecznej do celującej. Tak wystawiona ocena będzie umieszczona na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie z zachowania i wliczana do średniej ocen.

Rozporządzenie skierowane zostało do konsultacji społecznych. Ma zacząć obowiązywać od 1 września 2007 roku.
(MEN, BIP)
I. D. , 10 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży