Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O edukacji w ramach Euro Pride

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
14 lipca w Pride House, w siedzibie Krytyki Politycznej, odbył się panel zatytułowany Edukacja a LGBT. Uczestniczyli w nim: Marzanna Pogorzelska, Marta Konarzewska, Tomasz Garstka, Anna Dzierzgowska i Dorota Obidniak, prowadziła Marta Abramowicz.

Dzień później o edukacji rozmawiano także podczas konferencji „Zmierzając ku równemu traktowaniu pracowników LGBT w Europie Środkowej i Wschodniej”, organizowanej przez OPZZ. Panel prowadziła Dorota Obidniak (ZNP). Trzy nauczycielki - Anna Dzierzgowska (historyczka), Marta Konarzewska (polonistka) i Marzanna Pogorzelska (anglistka) opowiadały, w jaki sposób można, w ramach poszczególnych przedmiotów, uwzględniać tematykę LGBT, przełamywać dominujący dyskurs heteronormatywny, uczyć interpretowania tekstów kultury z różnych perspektyw, także z perspektywy genderowej. Zagraniczni goście, przedstawiciele związków zawodowych z Anglii i Niemiec oraz przedstawicielka Międzynarodówki Edukacyjnej, opowiadali o dobrych praktykach, stosowanych w ich krajach i o roli związków zawodowych w budowaniu w szkołach i placówkach oświatowych atmosfery przyjaznej dla osób należących do mniejszości seksualnych.

A.D. , 18 lipca 2010

Zobacz też:
"Heteroseksualni powinni występować przeciwko homofobii" - relacja z panelu w PrideHousie w Gazecie Stołecznej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży