Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie wykorzystane środki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W 2006 roku ruszył pilotażowy program rządowy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”. Z wstępnego podsumowania programu wynika, że nie wykorzystano 19 mln zł. Być może problemem dla samorządów i organizacji pozarządowych był wkład własny, który musiał wynosić 50%. Pełne sprawozdanie z realizacji programu MEN przedstawi po 30 kwietnia.

Jak informuje MEN w tym roku wkład samorządów i organizacji wyniesie tylko 30%. Za środki własne uważany będzie wkład finansowy, wkład osobowy (np. praca wolontariuszy) oraz wkład rzeczowy. Na realizację programu przewidziano 75 mln zł z budżetu państwa. Po przyjęciu programu przez rząd, kuratorzy oświaty ogłoszą konkursy dla samorządów na lokalne programy wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.
(Serwis Samorządowy PAP 10.04.2007)
I. D., 15 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży