Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie można uczyć i religii i etyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Katechetkę z jednego z wrocławskich gimnazjów kuria postawiła przed wyborem: albo będzie uczyć religii, albo etyki. Kuria uznała, że katecheta to więcej niż nauczyciel, to świadek wiary. Nauczycielka skończyła filozofię i podyplomowe studia teologiczne, ma więc uprawnienia, by uczyć i religii i etyki. Jednak ksiądz z wydziału katechetycznego powiedział, że ta sama osoba nie może uczyć i religii, i etyki. A bez tzw. misji kanonicznej – udzielanej przez kurię – nie można w szkole uczyć religii. Katechetka musiała wybrać: albo religia, albo etyka. Wybrała religię.

Rzecznik Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej ks. Andrzej Jerie tłumaczy, że choć nie istnieje formalny zakaz, to katecheta nie może uczyć jednocześnie etyki. Podkreśla, że chodzi o konflikt interesów. Katecheta to więcej niż nauczyciel, to świadek wiary, który ma określony światopogląd. Tymczasem jeśli ktoś wybiera etykę, to – zdaniem ks. Jerie – wypiera się wiary, a jego rodzicom nie zależy, żeby ich dziecko pogłębiało wiedzę religijną. Ksiądz Jerie podkreślił, że przedstawiciele lewicy zarzucali, że jeśli katecheci będą uczyć etyki, będzie to oznaczało swoistą indoktrynację. Skoro katecheta nie może być wychowawcą, bo w klasie są osoby niewierzące, to tym bardziej nie powinien uczyć etyki.

Gazeta Wyborcza, 23.10.2008
A. B./A. D., 23 października 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży