Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie będzie odwołania od orzeczenia Trybunału w Strasburgu w sprawie nauczania etyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polska nie złoży odwołania od wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, dotyczącej braku dostępu do zajęć z etyki w szkołach. W czerwcu Trybunał orzekł, że brak zajęć z etyki oraz kreska na świadectwie w miejscu, gdzie powinien być stopień z religii/etyki stanowi naruszenie Konwencji Praw Człowieka.

15 września minął termin złożenia odwołania od decyzji Trybunału. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w porozumieniu z MEN, zadecydowało, że Polska odwoływać się nie będzie. Wg rzecznika MEN, Grzegorza Żórawskiego, orzeczenie Trybunału nie podważało obowiązujących w Polsce przepisów, które gwarantują każdemu chętnemu uczniowi udział w zajęciach etyki, zaś trybunał wskazał jedynie na nieprawidłowości w stosowaniu tego prawa przez szkoły i samorządy, które są zobligowane do zapewnienia zajęć wszystkim chętnym. Rzecznik zapewnił, że w ministerstwie rozpoczną się prace nad doprecyzowaniem obowiązujących przepisów.

W ocenie Trybunału minimum siedmiu uczniów, by rozpocząć zajęcia międzyklasowe z etyki, to dużo – koszty nie wydają się być tutaj wystarczającym uzasadnieniem. Trybunał zwraca uwagę, ze zajęcia z języków mniejszości narodowych są organizowane przy mniejszej licznie uczniów.

Gazeta Wyborcza, 15.09.2010, Gazeta Prawna, 16 .09.2010
A.B./A.D., 16 września 2010

Zobacz też:
Strasburg: sposób wystawiania ocen z religii/etyki dyskryminuje osoby niewierzące i nienależące do Kościoła katolickiego

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży