Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Minister o decyzji Strasburga

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Roman Giertych odniósł się do wtorkowego wyroku Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał uznał racje Alicji Tysiąc, która zaskarżyła Polskę w związku z tym, że odmówiono jej prawa do aborcji, mimo że cierpiała na poważną wadę wzroku. Trybunał orzekł, że w tej sprawie doszło do naruszenia prawa do prywatności; w orzeczeniu, Trybunał stwierdził również, że jeśli państwo dopuszcza możliwość aborcji w określonych sytuacjach, nie może utrudniać skorzystania z tej możliwości. Państwo powinno także ustanowić niezależny organ, do którego kobieta może się odwołać od odmowy wykonania aborcji.

Roman Giertych stwierdził, że akceptacja wyroku byłaby wydarzeniem skandalicznym i zaproponował, aby jeśli po złożonym przez Polskę odwołaniu Trybunał podtrzyma swoje orzeczenie, Polska rozważyła wycofanie się umów międzynarodowych, na mocy których uznaje jurysdykcję Trybunału.
(MEN 21.03.2007)
I. D., 25 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży