Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Matury: nowe rozporządzenie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
29 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, związane ze zmianami egzaminów maturalnych. Wg informacji, podanej na stronach internetowych MEN, najważniejsze zmiany to:

- przywrócenie – w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – zasady, że egzamin maturalny jest zdany wtedy, kiedy są zdane wszystkie egzaminy z obowiązkowych przedmiotów zarówno w części ustnej jak i w części pisemnej (likwidacja amnestii);
- przesunięcie obowiązkowego egzaminu z matematyki na rok szkolny 2009/2010;
- określenie nowego terminu składania przez zdających ostatecznych deklaracji dotyczących egzaminu maturalnego (do 7 lutego),
- wprowadzenie egzaminu poprawkowego dla tych, którzy nie zdali wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej; egzamin poprawkowy będzie przeprowadzany w tym samym roku w okresie sierpień-wrzesień, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
(MEN 30.04.2007).
I. D., 29 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży