Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Lekcje online w znajdą się ustawie o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Zmienione przepisy dopuszczą i uregulują prawnie edukację online. Wskażą na możliwość wprowadzenia w szkołach e-learningu z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

„Możliwość prowadzenia e-lekcji przyda się szczególnie przy nauczaniu indywidualnym, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, którzy mają duże problemy z dotarciem do szkoły” – ocenia Wojciech Książek z sekcji oświatowej NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem, takie rozwiązanie ułatwi naukę dzieciom mającym specjalne potrzeby edukacyjne.

W wirtualnych klasach uczestniczą także polscy uczniowie przebywający w innym państwie. Chodzi o Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Internetowe nauczanie Polaków poza krajem MEN finansuje z projektu Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących. Młodzi ludzie, którzy nie mają dostępu do polskich szkół, kontaktują się z nimi wirtualnie. W ten sposób kontynuują nauczanie w Polsce.

MEN podkreśla, że przygotowując i wdrażając przepisy o elektronicznej platformie e-learningowej do kształcenia na odległość, będzie się wzorowało na tym projekcie.

Rzeczpospolita, 25.01.2011
A.B./A.D., 25 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży