Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Krótsze oczekiwanie na miejsce w MOS i ośrodkach wychowawczych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Gazeta Prawna, młodzieżowe ośrodki socjoterapii lub wychowawcze będą musiały przez miesiąc, a nie przez kwartał rezerwować miejsca dla uczniów tam skierowanych. Znowelizowane rozporządzenie, które określa szczegółowe zasady kierowania i pobytu nieletnich w MOS i MOW, skraca terminy związane z rezerwowaniem miejsca dla ucznia lub uczennicy w oczekiwaniu na jego przyjazd do placówki lub doprowadzenie przez policję. Podobnie skróceniu z 8 do 4 tygodni ulegnie czas rezerwowania miejsca dla nieletniego, który samowolnie uciekł z placówki i nie został doprowadzony przez policję. Wprowadzenie tych nowych terminów ma skrócić czas oczekiwania przez nieletnich, którzy ze względu na zbyt małą liczbę miejsc w ośrodkach, zbyt długo oczekują na ich zwolnienie.

Procedura kierowania do MOS i MOW zmieni się pod względem obiegu dokumentacji. Starosta, który otrzyma orzeczenie sądu o umieszczeniu nieletniego w MOS lub MOW, będzie wysyłał do ORE drogą elektroniczną wniosek o skierowanie do ośrodka. Nie będzie jednak do niego dołączać dokumentacji dotyczącej nieletniego, którą przesyłał pocztą, a którą potem ORE wysyłało tą samą drogą do wybranego MOS lub MOW. Zostanie ona przekazana przez starostę dyrektorowi placówki, dopiero gdy ORE wskaże właściwy ośrodek. Również te zmiany mają służyć skróceniu czasu oczekiwania na wolne miejsca. Rozporządzenie wejdzie w życie 27 stycznia.

Gazeta Prawna, 14.01.2011
A.B./A.D., 14 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży