Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kościół może zbierać dane o uczniach-katolikach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wolno ujawniać Kościołowi dane osobowe uczniów, ale tylko katolików – orzekł w opinii dla gdańskiej prokuratury Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Michał Serzycki.

GIODO odniósł się do prowadzonego przez prokuraturę postępowania dotyczącego zbierania przez jednego z katechetów pracujących w VI LO w Gdańsku danych adresowych uczniów, którzy nie chodzą na religię, by przesłać je do parafii tych uczniów. Katecheta powołał tu się na instrukcję Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Przeciwko takim praktykom zaprotestowała Szkolna Rada Rodziców, która zarzuciła kurii łamanie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Postępowanie sprawdzające wszczęła też prokuratura. I spytała o zdanie GIODO.

Według Serzyckiego dopuszczalne jest ujawnienie Kościołowi danych adresowych uczniów, którzy nie chodzą na religię, jeśli służy to wykonywaniu przez Kościół jego zadań statutowych. GIODO zastrzegł jednak, że księża i katecheci mogą zbierać informacje tylko o uczniach będących członkami Kościoła.

Jak podkreśla Głos Nauczycielski, opinia GIODO nie zawiera odpowiedzi na pytania jak odróżnić ucznia-niekatolika od ucznia-katolika niechodzącego jednak na religię, ani co decyduje o tym, że kogoś uważa się lub nie za członka danego kościoła lub nie.

Głos Nauczycielski, 20 kwietnia 2009
A.D./A.B./A.R., 20 kwietnia 2009

Zobacz też:
Ochrona danych dzieci, które nie chodzą na religię

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży