Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konferencja „Fundusze unijne - wsparcie rozwoju oświaty"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Pochodzące z UE środki finansowe to między innymi szansa dla szkół na otwarcie na działalność pozalekcyjną i współpracę z wieloma partnerami. Środki te umożliwiają podwyższenie poziomu kształcenia i doskonalenia nauczycieli – powiedziała Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w MEN, inaugurując 8.12. konferencję „Fundusze unijne - wsparcie rozwoju oświaty".

Podczas konferencji przedstawiono podsumowanie realizacji Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach działań tego priorytetu do 6 grudnia tego roku podpisano 222 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Za pośrednictwem MEN środki te trafiły do szkół, placówek i instytucji oświatowych, uczelni, nauczycieli i uczniów.

Na przykład dzięki środkom unijnym ponad 670 tys. uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, a dla ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowane są staże w przedsiębiorstwach. Prowadzone są także studia przygotowujące nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a w prawie 300 szkołach odbywają się praktyki studenckie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

W tym czasie zakończyła się realizacja 10 projektów systemowych i 18 projektów konkursowych. Ponadto realizowanych jest 26 projektów systemowych przez instytucje wpierające oświatę, dzięki czemu można było m.in. przeprowadzić pilotaże nowych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych i zmienić podstawę programową.

MEN, 8.12.2010
A.B./A.D., 8 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży