Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komisja Sejmowa odrzuciła projekt zmian ustawy, dotyczący nauczania religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła 21.01. pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1137). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Artur Ostrowski (Lewica).

Projekt zakłada że ocena z religii nie wlicza się do średniej ocen uzyskanej przez ucznia w wyniku rocznej klasyfikacji. Uzyskana ocena nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. Oceny z religii nie umieszcza się na świadectwach państwowych.

Po zakończeniu pierwszego czytania, Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu w pierwszym czytaniu. W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas. 

Sejm, 22.01.2010
A.B./A.D., 21 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży