Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jest przemoc, czy jej nie ma?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Profesor Januszem Czapińskim, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Programowej społecznej Kampanii „Szkoła bez przemocy” przeprowadził badania dotyczące bezpieczeństwa w polskich szkołach. Wynika z nich, że polska młodzież zajmuje drugie miejsce wśród najmniej patologicznych, po młodzieży szwedzkiej.
Najgorzej jest pod względem przemocy, ale i tu mieścimy się w środku rankingu europejskiego. W zasadzie, stwierdza profesor, „nie ma żadnego trendu wzrostu patologii w szkole w ciągu ostatnich 10 lat. Tu się nic nie pogarsza. Jedyna rzecz, która może nas niepokoić, to dwukrotny wzrost spożycia alkoholu przez dziewczęta. Dorównały one pod tym względem swoim kolegom.”
(Gazeta Szkolna Nr 34 z 24.04.2007)
I. D., 25 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży