Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jest nowa ustawa oświatowa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
11 kwietnia Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o systemie oświaty.

Na mocy znowelizowanej ustawy, w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązywać będą jednolite stroje szkolne, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych o wprowadzeniu mundurków może zdecydować dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Sejm zdecydował również, że szkoły będą mogły wybrać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia; nie będzie ograniczeń jeśli chodzi o wybór programów nauczania. Sejm poparł również poprawkę o stopniowym wprowadzaniu zasady ograniczenia wyboru podręczników.

Resort edukacji chciał by szkoły wybierały tylko jeden podręcznik. Jak powiedział po głosowaniu Roman Giertych, przyjęcie poprawki dotyczącej liczby podręczników jakie mogą wybrać szkoły to „de facto koniec programu Tani Podręcznik”. Ograniczenie wyboru podręczników do trzech oznacza zdaniem Romana Giertycha, że na rynku podręczników nic nie zmieni. „Głosami m.in. PiS przeszła poprawka, która w moim przekonaniu była elementem lobbingu ze strony wydawców na rzecz ich samych, za to przeciwko rodzicom. Mam o to do kolegów poważne pretensje" – powiedział Giertych.

Minister edukacji zapowiedział także, że w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki senackiej dotyczącej podręczników, już we czwartek w MEN rozpoczną się procedury zmierzające do weryfikacji podręczników dopuszczonych obecnie do użytku szkolnego.

Sejm przegłosował także nadanie nauczycielom statusu funkcjonariusza publicznego (za napaść na nauczyciela będzie grozić do dziesięciu lat więzienia) oraz obowiązkowe bramki internetowe (mają blokować w szkolnych komputerach dostęp do „stron pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc"). Roman Giertych przeforsował też zapis o nowym składzie komisji wybierających kuratorów: będzie w nich tylu przedstawicieli MEN i wojewody, że samorząd i związki zawodowe stracą wpływ na wybór kuratora. Nie przeszedł jednak pomysł LPR, żeby to kurator ostatecznie decydował o wyborze dyrektorów szkół.

Każda szkoła obowiązkowo musi też wybrać radę rodziców (dotychczas było to dobrowolne).

(Dziennik Internetowy PAP, Gazeta Prawna 11.04.2007, Gazeta Wyborcza 12.04.2007)
I. D., 11 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży