Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jak dostać ocenę celującą z religii?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W komisji ds. wychowania katolickiego Episkopatu Polski powstaje dokument zawierający kryteria ocen z religii. Na ocenę celującą w szkole podstawowej trzeba będzie „wykazać się wiedzą, zaangażowaniem w modlitwę oraz w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym" – cytuje za niepublikowanym jeszcze opracowaniem „Gazeta Wyborcza”. Uczeń musi też „rozszerzać wiadomości poprzez uczestnictwo w Kółku Biblijnym" i brać udział w konkursach religijnych.

Kryteria będą obowiązywały nauczycieli katechetów. Tymczasem mogą oni korzystać ze wskazówek komisji sprzed trzech lat.

„Teraz musimy być wrażliwsi na sformułowania. Szukamy sposobu, żeby nikogo nie skrzywdzić i nie urazić, ale osiągnąć cel” powiedział „Gazecie” ks. Tadeusz Panuś z komisji ds. wychowania i współautor kryteriów. „Katechizować tych, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiary. Ewangelizować tych, którzy nie znają Chrystusa. A tym, którzy nie znają wiary, pomóc, żeby wzrastali w pięknym człowieczeństwie”.

Gazeta Wyborcza 14.09.2007
I. D., 22 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży