Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Głos Nauczycielski i ZNP oceniają

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Głos Nauczycielski przeprowadził wśród nauczycieli ankietę dotycząca ich oceny roku szkolnego 2014/15. W ankiecie wzięło udział 309 osób.

Najwięcej spośród głosujących wybrało odpowiedź "gorzej być nie mogło" - zdecydowanie negatywnie oceniło rok szkolny 42 proc. Co czwarto osoba wypełniająca ankietę uważała, że "mógł być gorszy", a co piąta, że "nie różnił się od ubiegłych".

Pozytywnie o mijającym roku szkolnym wypowiedziało się w sumie 11 proc. ankietowanych.

Z kolei ZNP na koniec roku postanowił wystawić i wręczyć ministrze edukacji cenzurkę. Wg Związku, Joanna Kluzik-Rostkowska zasłużyła na niemal same oceny niedostateczne, które wystawiono jej w takich dziedzinach, jak znajomość prawa oświatowego, przeciwdziałanie prywatyzacji oświaty, poszanowanie zawodu nauczyciela, negocjacje z partnerami społecznymi, dofinansowanie oświaty, pomoc rodzicom, podwyżki, poszanowanie prawa, przedszkola i odbiurokratyzowanie. Oceny dostateczne ministra uzyskała od Związku tylko za rządowy podręcznik i nadzór pedagogiczny. Natomiast w dziale “szczególne osiągnięcia” wpisano ministrze: “ autopromocja, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby w mediach, umiejętne maskowanie nieznajomości problematyki oświatowej, skonsolidowanie środowiska nauczycielskiego w proteście przeciwko MEN”.

ZNP, 30.06.2015, Głos Nauczycielski, 30.06.2015
A.B., S.K., 30 czerwca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży