Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dzieci z wirusem HIV nie mogą być dyskryminowane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dzieci, żyjące z wirusem HIV, nie mogą być wykluczane z normalnego, codziennego funkcjonowania – potwierdza to Rzecznik Praw Dziecka.

Rodzina z Torunia, prowadząca rodzinny dom dziecka, chciała zapisać dzieci na zajęcia edukacyjne. Prywatna Akademia Nauki w Toruniu zgodziła się dzieci przyjąć, ale odmówiła im uczestnictwa w lekcjach z rówieśnikami ponieważ dwoje z nich żyje z wirusem HIV. Akademia zaproponowała droższe zajęcia indywidualne. Uznała, że dzieci z HIV nie powinny przebywać ze zdrowymi i że inni rodzice mogą zabrać dzieci z kursów, co naraziłoby Akademię na straty. Pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka stwierdził, że postępowanie Akademii "nie nosi znamion dyskryminacji".

Przeciwko takiemu postawieniu sprawy zaprotestowali prawnicy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wezwała rzecznika do wycofania się ze stanowiska. Krytycznie wypowiedziała się mecenas Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego; zwróciła jednocześnie uwagę na luki w przepisach polskiego prawa antydyskryminacyjnego.

Rzecznik Praw Dziecka zmienił zdanie i na swojej stronie opublikował oświadczenie: "Zapewniam, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich form dyskryminacji. [...] Sytuacja dzieci zakażonych wirusem HIV - w tym uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych czy sportowych - jest obszarem, który wymaga szczególnej refleksji. W żadnym wypadku nie może być jednak powodem wykluczenia ich z normalnego, codziennego funkcjonowania. [...] Jakiekolwiek dyskryminowanie dzieci z niepełnosprawnością oraz chorych - w tym zakażonych wirusem HIV - niewątpliwie jest naruszeniem art. 32 Konstytucji RP".


Gazeta Wyborcza, 14.01.2011
A.B./A.D., 14 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży