Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dyrektor szkoły jako osoba publiczna podlega poszerzonym standardom krytyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Przewodniczący Rady Miasta Knyszyn, skazany w Polsce na grzywnę za zniesławienie dyrektora szkoły, wygrał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu sprawę o wolność słowa.

Dyrektor knyszyńskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących oskarżył Zbigniewa Kurłowicza, przewodniczącego Rady Miasta Knyszyn, o zniesławienie po tym, jak podczas sesji rady miasta w 2005 r. Kurłowicz postawił nieprawdziwe zarzuty co do tego, jak dyrektor kieruje szkołą i nie powołał się przy tym na żadne konkrety.

Sąd I instancji uznał Kurłowicza za winnego zniesławienia dyrektora, skazał go na karę grzywny i nakazał opublikowanie przeprosin oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Sąd II instancji częściowo zmienił wyrok, warunkowo umarzając sprawę na rok próby. Zasądził również 750 zł grzywny na cel charytatywny i zobowiązał Kurłowicza do przeproszenia dyrektora podczas sesji Rady Miasta Knyszyn.

Europejski Trybunał wskazał, że mimo warunkowego umorzenia postępowania skarżący został wpisany do Krajowego Rejestru Skazanych. Uznał też, że skarżący wypowiedział inkryminowane słowa podczas sesji Rady Miasta – działając jako lokalny polityk, a jego wypowiedź miała na celu poinformowanie o poważnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły. Według Trybunału, taką wypowiedź należy zakwalifikować jako mieszczącą się w dopuszczalnych granicach publicznej debaty.

Trybunał podkreślił, że publiczna krytyka odnosiła się do dyrektora lokalnej szkoły, który z uwagi na to, że szkoła finansowana jest ze środków publicznych, powinien być traktowany także jako osoba publiczna i akceptować poszerzone standardy dopuszczalnej krytyki jego działań. Trybunał uznał, że słowa skarżącego były opiniami, które w odróżnieniu od stwierdzeń o faktach nie podlegają dowodzeniu.

Serwis Samorządowy PAP, 22.06.2010
A.B./A.D., 22 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży