Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Dobra nowina, albo wyniki badań PISA

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 grudnia jednocześnie w 57 krajach świata ogłoszono wyniki badań PISA – sprawdzianu wiedzy i umiejętności piętnastolatków. Omawiając je, profesor Michał Federowicz ogłosił dobrą nowinę – polscy gimnazjaliści uzyskali w zakresie czytania i rozumowania w naukach humanistycznych wynik powyżej średniej OECD. Zajęli 9 miejsce wśród 57 krajów i 3 w Unii Europejskiej (po Finlandii i Irlandii).

W pozostałych dziedzinach, matematyce i rozumowaniu w naukach przyrodniczych polscy gimnazjaliści osiągnęli wynik na poziomie średniej OECD.

W tym roku w badaniach testowano również uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników, zawodówek). Tu niestety wyniki nie są optymistyczne. Rozwijają się jedynie uczniowie liceów ogólnokształcących, w technikach i liceach profilowanych w zasadzie pozostają na stałym poziomie (niższym niż średnia dla gimnazjalistów). W szkołach zawodowych przeżywają regres. Ta część raportu nosi tytuł „Syndrom niedokończonej reformy”.
Raport dostępny jest na stronach internetowych MEN. Nasz komentarz nosi prosty tytuł: „Wiwat gimnazja!”
I. D., 9 grudnia 2007

Zobacz też:
Wiwat gimnazja!

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży