Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy na świadectwie mają być wpisywane oceny z religii organizowanej poza szkołą?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nie jest to jasne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uczniowie otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. Jeżeli organy prowadzące przedszkola lub szkoły nie ustalą w drodze porozumienia z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym zasad prowadzenia grup lub punktów katechetycznych, nie ma podstawy prawnej do wpisania oceny na świadectwo szkolne.

Głos Nauczycielski, 17.06.2008
I. D., 17 czerwca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży