Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy gminy będą zwalniać nauczycieli?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak twierdzi Gazeta Prawna, nauczyciele i nauczycielki „padli ofiarą” wywalczonych przez siebie w tym roku specjalnych dodatków do pensji. Gminy, które mają niższe dochody z PIT, będą ich zwalniać. Według Gazety Prawnej, niektóre samorządy zaleciły, a inne wręcz nakazały dyrektorom szkół zwalnianie nauczycieli. Nie chcą też, aby w miejsce tych, którzy odejdą, np. na emeryturę, zatrudniano nowych. Brakuje pieniędzy na pensje dla nauczycieli i nauczycielek, a na wypowiedzenie im umów szkoły mają czas zaledwie do końca maja.

Brak pieniędzy to głównie efekt niższych wpływów z podatków. Utrzymują się one na ubiegłorocznym poziomie, tymczasem wydatki gmin rosną. Rząd zmusił gminy, bez zagwarantowania im dodatkowych pieniędzy, aby od tego roku wypłacały dodatek uzupełniający tym nauczycielom, którzy nie zarobili w ubiegłym roku ustalonych w Karcie nauczyciela średnich płac. W efekcie nawet w niewielkich gminach na wypłatę tych dodatków wydano w tym roku kilkaset tysięcy złotych. Szukając oszczędności, gminy  redukują zatrudnienie w podległych im szkołach.

Gminy zwalniające nauczycieli powierzają ich obowiązki innym – przydzielając im dodatkowe godziny zajęć. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, uważa, że przyznawanie dużej liczby godzin ponadwymiarowych nauczycielom jest krótkowzroczną polityką. Jego zdaniem doprowadzi to do powstania luki pokoleniowej, bo nie będą zatrudniani nowi nauczyciele.

Gazeta Prawna, 18.05.2010
A.B./A.D., 18 maja 2010

Zobacz też:
Upłynął termin przygotowania analiz wynagrodzeń nauczycieli (styczeń 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży