Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Czy będzie polsko-niemiecka współpraca młodzieży?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja powołana w 1991 roku. Odpowiedzialny za nią ze strony polskiej wiceminister Orzechowski nie wykazuje aktywności. Strona polska zalega z wpłatą swojej puli środków na wymianę młodzieży. Zaniepokoiło to Ullę Burchardt, przewodniczącą komisji edukacji niemieckiego Bundestagu. W tej sprawie 14 czerwca zebrała się sejmowa Komisja Edukacji, na której minister Orzechowski miał sprawę wyjaśnić. Minister do sejmu nie przyszedł, Komisja wyznaczyła następne posiedzenie na 28 czerwca.

PNWM działa na zasadzie partnerstwa dysponując funduszem wniesionym przez obie strony. Wszystkie ciała zarządzające mają obsadę polsko-niemiecką, a organem nadzorczym jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, kierowana przez ministrów z obu państw.

Jeśli MEN nie zadba o właściwą współpracę i wniesienie składki, nie będzie wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.

(Głos Nauczycielski, 15.06.2007)
I. D., 17 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży