Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Art. 30a ust. 3 i art. 30b Karty Nauczyciela do Trybunału Konstytucyjnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wniesie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów Karty Nauczyciela nakładających na samorządy obowiązek wypłacania nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających.

Według prezydenta Brejzy, przepisy art. 30a ust. 3 i art. 30b naruszają konstytucyjne zasady m.in. demokratycznego państwa prawnego, równości wszystkich wobec prawa, samodzielności gmin oraz zapewnienia gminom odpowiedniego udziału w dochodach publicznych w stosunku do przydzielonych im zadań. Samorządowcy podkreślają, że nie zostały zagwarantowane środki z budżetu państwa dla samorządów na wypłatę tych dodatków.

Serwis Samorządowy PAP, 29.01.2010
A.B./A.D., 29 stycznia 2010

Zobacz też:
Upłynął termin przygotowania analiz wynagrodzeń nauczycieli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży