Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Aprobata dla religii w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według badań CBOS 65% Polaków akceptuje naukę religii w szkołach publicznych, tylko połowa godzi się na religię w przedszkolach. Ponad połowa dorosłych (56%) posłałaby swoje dzieci na religię, a tylko co szósty (16%) chce, żeby uczyły się etyki. 20% chciałoby, żeby dzieci uczęszczały na oba przedmioty. Ponad połowa ankietowanych (55%) uważa też, że z religii nie powinno się wystawiać ocen i aż 62% sprzeciwia się wliczaniu ich do średniej na koniec roku szkolnego. Ponad połowa dorosłych (57%) nie popiera pomysłu religii na maturze.

CBOS sprawdził też, jakie powinny być lekcje religii. Odpowiadali dorośli i osoby od 15. roku życia. Niemal dwie trzecie (64%) są zdania, że na religii powinna być przekazywana przede wszystkim wiedza, zwłaszcza kontekst historyczny i kulturowy religii. 30% sądzi, że głównym zadaniem katechezy jest kształtowanie wiary. Większość też (58%) wolałaby przedmiot o różnych religiach i wierzeniach niż tylko wiedzę o religii katolickiej (36%).

Gazeta Wyborcza, 9.09.2008
I. D., 9 września 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży