Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

190 tysięcy nowych miejsc w przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 1 września 2009 roku dzieci w wieku 5 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2011 roku będzie to już obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od 2009 roku powstało ponad 1000 tzw. innych form wychowania przedszkolnego, najwięcej na terenach wiejskich. Punkty te uzupełniają tradycyjną sieć przedszkoli i często niwelują problem dowozu dzieci do dużego przedszkola. W rezultacie, w latach 2007-2009 liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego wzrosła o niemal 190 tysięcy.

W latach 2007-2009 liczba dzieci 3-5 letnich uczęszczających do przedszkola wzrosła o ponad 15 proc. Obecnie edukacją przedszkolną objętych jest już około 60 proc. z nich (podczas gdy np. w roku szkolnym 2006–2007 było to tylko 44 proc). Dzięki wprowadzeniu nowych form wychowania przedszkolnego zwiększa się również dostęp do edukacji przedszkolnej na wsi. Obecnie objętych nią jest ponad 31 proc. dzieci z terenów wiejskich, w porównaniu do 23 proc. w roku szkolnym 2006–2007. Do 2012 roku wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 80 proc. wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 5.01.2011
A.B./A.D., 5 stycznia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży