Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

14 grudnia 2006: 14 grudnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Roman Giertych zapowiada powstanie nowej młodzieżówki o nazwie „Ruch Młodych LPR” i odcięcie się od związków z Młodzieżą Wszechpolską. „Nie będzie żadnych związków politycznych między LPR a MW” – mówi. Na pytanie dziennikarzy, jaki będzie los wszechpolaków w rządzie (minister Rafał Wiechecki, wiceministrowie Piotr Ślusarczyk, Radosław Parda, Daniel Pawłowiec), w KRRiT (Lech Haydukiewicz) czy w zarządzie TVP (Piotr Farfał) odpowiada Krzysztof Bosak, szef MW: „Nie wiem, czy są jeszcze w MW. Na stanowiska trafili jako członkowie LPR, nie Młodzieży Wszechpolskiej, więc nie ma podstaw, by ich sytuacja po powstaniu Ruchu Młodych miała się zmienić”.

"Przedłużające się podejmowanie decyzji w sprawie powołania łódzkiego kuratora oświaty spowodowane jest koniecznością dokonania wnikliwych analizy i oceny kandydatury Beaty Florek, która wygrała konkurs na to stanowisko, „pod kątem bezstronności i rzetelności pełnienia przez nią funkcji kuratora” – mówi w Sejmie wiceminister edukacji Stanisław Sławiński. Przyznaje, że „sprawa idzie ku zakończeniu”, ale „wymaga szczególnego namysłu wobec zjawiska czynnego zaangażowania się części obecnych kuratorów w wybory samorządowe”.
Przesłuchanie w sądzie rodzinnym w Gdańsku. Sąd przesłuchuje sześciu świadków (kolegów i koleżankę z klasy) molestowania 14-letniej Ani, która w październiku popełniła samobójstwo. Uczniowie twierdzą, że nikt jej nie molestował.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie likwidacji szkoły w Siedlimowie. NSA uznaje, że decyzja, podjęta rok wcześniej przez radę gminy Jeziora Wielkie, była zgodna z prawem. W spór o placówkę zaangażował się Roman Giertych, który osobiście odwiedził Siedlimowo. Po wizycie ministra wojewoda uchylił uchwałę, tłumacząc, że rodzice nie zostali w porę powiadomieni o zamknięciu szkoły. Zaskarżył również do NSA wyrok sądu pierwszej instancji, który podtrzymywał decyzję rady.
A. B. i A. D., 14 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży