Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

W trosce o wartości chrześcijańskie w polskiej szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W preambule Ustawy o Systemie Oświaty czytamy: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”. Wydawałoby się, że chrześcijański system wartości będzie stanowił podstawę działań wychowawczych obecnie rządzącej ekipy w MEN. Jednakże ten chrześcijański system wartości ma obecnie zadziwiająco różne wykładnie.

Weźmy pod uwagę sprawę kary śmierci. Papież Jan Paweł II miał jednoznaczną opinię w tej sprawie, inną niż nasi politycy rządzących partii: był jej przeciwny, czemu wielokrotnie dawał wyraz.
Innym tematem jest sprawa stosunku do homoseksualizmu. W „Katechizmie Kościoła Katolickiego” autorstwa Jana Pawła II (przy współpracy kardynała Ratzingera, dziś Benedykta XVI) czytamy:

„2358. Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swojej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się je traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.” (Pallotinum 1994, str. 532)

Czy programy wychowawcze opracowywane przez NIW będą zgodne z nauczaniem Papieża, czy też z opiniami polityków partii rządzących, którzy są za przywróceniem kary śmierci? I czy dyskusje na temat homoseksualizmu będą zakazane, tak jak zakazany jest obecnie podręcznik Rady Europy „Kompas”?
Janina Zawadowska, 23 września 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży