Monitor.edu.pl / Biuletyn Kanał RSS: Monitor Edukacji

Społeczny Monitor Edukacji – kilka słów o projekcie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą władz oświatowych. Celem prowadzonego przez nas monitoringu jest gromadzenie informacji, upowszechnianie jej i reagowanie na działania władzy, które mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, naruszania praw człowieka i obniżania jakości edukacji.

Na stronie www.monitor.edu.pl publikujemy newsy, zebrane w ramach monitoringu. Monitor nie jest jednak, i nie stara się być, jeszcze jednym edukacyjnym portalem informacyjnym. Zebrane informacje służą nam przede wszystkim za punkt wyjścia do dalszych działań: staramy się opracowywać komentarze i analizy działań władz edukacyjnych a także w razie potrzeby wysyłamy listy i e-maile do odpowiednich przedstawicieli władz. Współpracujemy także z innymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się prowadzeniem monitoringu.

Na stronie Monitora jest też, rzecz jasna, miejsce na komentarze i opinie nadsyłane przez naszych czytelników i czytelniczki. Zależy nam na nich, ponieważ zależy nam na tym, żeby nasz monitoring nie ograniczał się jedynie do informacji, które znaleźć można w prasie.

Teksty w Monitorze publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - bez utworów zależnych. Oznacza to, że można je swobodnie wykorzystywać, również do celów komercyjnych, pod warunkiem niewprowadzania żadnych zmian oraz umieszczenia informacji o autorze, miejscu pochodzenia ("Monitor Edukacji, www.monitor.edu.pl") oraz licencji.

Obecnie Społeczny Monitor Edukacji współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
A.D., 7 lutego 2010

Zobacz też:
O projekcie
Krótka historia Społecznego Monitora Edukacji

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży