Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian w naliczaniu dotacji dla niepublicznych przedszkoli – wyjaśnienie MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji wyjaśnia, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko oraz w wysokości nie niższej niż 40% w przypadku niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.

W wyjaśnieniu MEN napisano także, że „organy prowadzące niepubliczne przedszkola mogą pozyskiwać środki finansowe z dodatkowych źródeł (mogą to być np. opłaty wnoszone przez rodziców dzieci w formie czesnego, opłaty za przygotowywanie posiłków, czy wpłaty sponsorów). Wysokość tych opłat nie jest ograniczana żadnym przepisem ustawowym.

Zgodnie z przepisami, podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola stanowią wszystkie wydatki bieżące ponoszone w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno dziecko. Wydatki te pokrywane są z dochodów własnych gminy oraz z opłat wnoszonych przez rodziców - za korzystanie przez ich dzieci z nauczania, wychowania i opieki w czasie wykraczającym poza jego bezpłatny wymiar (ustalony przez władze samorządowe), za wyżywienie i ewentualnie za inne zajęcia. Prowadzi to do sytuacji sztucznego zwiększania wydatków bieżących, stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości dotacji.

Rodzice, którzy posyłają dziecko do przedszkola publicznego i dokonują opłat za pobierane świadczenia, pośrednio przyczyniają się więc do zwiększenia wysokości dotacji na dzieci w placówkach niepublicznych. Przykładowo: opłaty za wyżywienie dziecka (w przedszkolu publicznym jest to koszt tzw. wsadu do kotła, czyli produktów zakupionych w celu przygotowania posiłków) podnoszą wysokość dotacji dla przedszkola niepublicznego. A przecież rodzice w przedszkolu niepublicznym również ponoszą dodatkowe opłaty związane z żywieniem ich dzieci. W tej sytuacji dwukrotnie - raz z kieszeni rodziców, drugi zaś z dotacji samorządowej - finansowane jest to samo zadanie: zapewnienie posiłków dziecku w przedszkolu niepublicznym.

Podobnie jest w przypadku dodatkowych opłat pobieranych od rodziców w przedszkolu publicznym za zajęcia, w których korzysta ich dziecko w czasie wykraczającym poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Opłaty te również wpływają na wzrost wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego. Tymczasem za korzystanie przez dziecko z zajęć w przedszkolu niepublicznym również płacą jego rodzice, w postaci tzw. czesnego. Tu również to samo zadanie jest finansowane dwukrotnie.

Opisane sytuacje oraz płynące z różnych środowisk postulaty i uwagi krytyczne, przyczyniły się do przygotowania propozycji zmiany dotyczącej sposobu określania podstawy naliczania dotacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zawiera propozycję przepisu, który określa, że podstawą naliczenia dotacji będą wydatki bieżące, które ponosi gmina ze swych własnych środków, a nie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci, w związku z korzystaniem z edukacji, wychowania i opieki oraz wyżywienia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez samorząd.

Istniejąca obecnie sytuacja przyczynia się do nierównego traktowania w finansowaniu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie gminy ze środków publicznych. Powoduje to także często nieuzasadnione zwiększanie obciążeń budżetu gminy dotacjami dla przedszkoli niepublicznych.”

Źródło: MEN,2.02.2012
A.B./A.D., 2 lutego 2012

Wybrane komentarze czytelników

Równi i mniej równi

Autor: Grażyna Lewandowska

Zgadzam się, że nowy sposób naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych odciąży gminy ale tym samym obciąży przedszkola niepubliczne. Przedszkola te nie będą mogły pozwolić sobie na darmowych 5 godzin oraz pobieranie opłaty w wysokości złotówki za godziny ponad podstawę programową gdyż nie będą w stanie utrzymać się przy zmniejszonej dotacji. Zatem rodzice będą musieli płacić dużo więcej za pobyt dziecka niż w przedszkolu publicznym i gdzie tutaj mówić o równym traktowaniu. Wymaga się by nauczyciele w tych przedszkolach mieli odpowiednie kwalifikacje do nauczania, wykonywali niemal wszystkie obowiązki związane z edukacją za dużo mniejsze wynagrodzenie. Jakiej zatem kadry można się spodziewać przy takim zróżnicowaniu? Koszty rosną a dotacje maleją a przecież w naszych przedszkolach nauczyciele również podnoszą kwalifikacje, robią awanse zawodowe. To wszystko wiąże się ze wzrostem kosztów. Dlaczego nauczyciele, dzieci i rodzice w przedszkolach niepublicznych mogą być dyskryminowani?

mało równa

Autor: eva

Istniejąca obecnie sytuacja przyczynia się do nierównego traktowania... Tak za to teraz jest równo. Prowadzę przedszkole publiczne jako os fizyczna. Zostałam zmuszona ustawą do obniżenia opłaty na 1 zł bez zapowiadanej rekompensaty. Dotację"rządową" na moje dzieci otrzymał samorząd i odmawia wyplaty. Otrzymali rekompensatę za to że ja poniosłam stratę. Przecież to jest chore. To 1 zł jak zbiorę od rodziców to mam 5 tys. zł a miesięczna rata kredytu 8 tys. I jak mi kasy zabraknie to sobie do budżetu sięgnąć nie mogę.

Twoja opinia

Nadsyłane opinie są przeznaczone dla redakcji i nie są automatycznie publikowane na stronie. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do zamieszczenia pod artykułem wybranych komentarzy.


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Men amantes Outlet Moncler baratas Comprar clothing Moncler Outlet Espa?a Online Men Moncler Baratas Cheap Tama?o baratas Comprar Moncler Mujeres Ni?os Outlet moncler Tiendas Descuent Cheap Mujer Moncler Chaquetas Oferta Mujeres 69% de Descuento Moncler clothing Mujer Online Ni?os Moncler Tama?o Mujer Espa?a Moncler Outlet 2014 Precios Chaquetas Moncler Baratas Comprar 2014 kids Comprar Moncler Ni?os Hombres Oferta moncler Tiendas kids Tama?o 69% de Descuento Moncler Chaquetas Mujer Chaquetas Hombres Moncler clothing Chaquetas Outlet Espa?a Moncler kids Tama?o Women Moncler Outlet 2014 kids Precios Moncler Baratas Descuent Tama?o Mujer Comprar Moncler Tama?o Precios 69% de Descuento moncler Tiendas 69% de Descuento 2014 Outlet Moncler Chaquetas Hombres amantes Mujer Moncler clothing Outlet Chaquetas Baratos Moncler Precios Hombres Comprar Moncler Outlet Online kids Outlet Moncler Baratas Outlet Cheap amantes Comprar Moncler kids Mujeres Mujer moncler Tiendas Descuent Women Baratos Moncler Chaquetas Men Ni?os Cheap Moncler clothing Comprar Online Outlet Moncler 2014 Outlet Oferta Moncler Outlet Mujeres 69% de Descuento baratas Moncler Baratas Oferta amantes clothing Comprar Moncler baratas Chaquetas Oferta moncler Tiendas Comprar kids Hombres Moncler Chaquetas Online baratas Outlet Moncler clothing Men kids Hombres Moncler amantes Hombres Comprar Moncler Outlet Precios kids Mujer Moncler Baratas Espa?a kids Mujer Comprar Moncler amantes clothing Outlet moncler Tiendas Ni?os Mujer Online Moncler Chaquetas amantes Comprar Men Moncler clothing Tama?o 2014 clothing Moncler Mujer Ni?os baratas Moncler Outlet Baratos 2014 amantes Moncler Baratas kids Chaquetas Espa?a Comprar Moncler Tama?o Comprar 2014 moncler Tiendas 2014 Ni?os amantes Moncler Chaquetas Outlet 69% de Descuento Women Moncler clothing Precios Comprar clothing Moncler Tama?o Mujer Baratos Moncler Outlet Ni?os Mujeres 2014 Moncler Baratas clothing Hombres Espa?a Comprar Moncler Online baratas Espa?a moncler Tiendas Mujeres clothing Cheap Moncler Chaquetas kids baratas Comprar Moncler clothing clothing Oferta Men Moncler Mujer Ni?os Women Moncler Outlet Hombres Precios Espa?a Moncler Baratas Mujer kids Precios Comprar Moncler Oferta Descuent Online moncler Tiendas Baratos Descuent amantes Moncler Chaquetas clothing Men Tama?o Moncler clothing Descuent amantes Hombres Moncler Comprar 2014 baratas Moncler Outlet baratas 69% de Descuento clothing Moncler Baratas Ni?os Women Chaquetas Comprar Moncler Baratos Descuent Mujeres moncler Tiendas Ni?os Tama?o Precios Moncler Chaquetas clothing Tama?o Online Moncler clothing