Monitor.edu.pl / Strona Główna Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ważne

Analizy: „Aksjologiczna pustka" edukacji obywatelskiej, czyli o ideowym przekazie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla III i IV etapu kształcenia zawartym w podstawy programowej z 2008 roku

Aktywność obywatelska zostaje ostatecznie przyporządkowywana głównie sferze społecznej (angażowanie się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej, wolontariat); aktywność polityczna obywateli zostaje zredukowana do real...

dalej

Newsy Edukacyjne

Kanał RSS: Newsy edukacyjne

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży