Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

O szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
O szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe

Przekazanie małej samorządowej szkoły do prowadzenia organizacji pozarządowej to szansa na jej uratowanie przed likwidacją. Przekształcenie ma także sens, jeśli gmina chce poprawić sposób zarządzania edukacją na swoim terenie – przekonują autorzy raportu z badań szkół publicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy.

Raport przygotowany przez Grupę Doradztwa i Treningu Invent na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego przedstawiono w poniedziałek, 15 grudnia w Warszawie na konferencji „Jaka edukacja? Dobre praktyki w zakresie współpracy organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w obszarze edukacji”. Badaniem objęto cztery szkoły publiczne: dwie prowadzone przez samorząd i dwie przekazane organizacjom pozarządowym w gminie Karczew i Boguty-Pianki w województwie mazowieckim. Nauka w tych szkołach jest dla uczniów bezpłatna. Samorządy przekazują organizacjom pieniądze z subwencji oświatowej na ucznia.

Jak podkreślili autorzy badań przekazanie szkoły stowarzyszeniu pozwala na połączenie funkcji zarządzania i finansowania. Obecne prawo oświatowe powoduje, że samorządy „mają niewielki wpływ na to, za co płacą”.

Utrzymanie szkoły prowadzonej przez ngo jest o 25 proc. tańsze niż gminnej. Źródłem oszczędności jest rezygnacja z Karty Nauczyciela, a co za tym idzie spadek wynagrodzeń nauczycieli (w gminie Karczew pensje nauczycieli w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie były o 40 proc. niższe, w Bogutach-Piankach o 22 proc.).

W badanych szkołach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia nakłady na infrastrukturę w przeliczeniu na jednego ucznia są wyższe niż w szkołach samorządowych. Wśród mocnych stron szkół prowadzonych przez ngo, autorzy badania wymieniali m.in. rezygnację z Karty Nauczyciela, lepsze relacje personalne w zespole nauczycielskim, większe zaangażowanie rodziców, niższe nakłady na edukację przy utrzymaniu jakości nauczania. Słabymi stronami publicznych szkół pozarządowych – zdaniem autorów badania – są mniejsze zarobki nauczycieli, niskie pensje odstraszające kandydatów do pracy, niskie wymagania i nakłady związane z doskonaleniem nauczycieli.

Szkoły, prowadzone przez rodziców, chwali MEN. Na zlecenie ministerstwa powstał film „Tu ciągle jest szkoła”. Zdaniem resortu jest to „reportaż na temat ochrony małych szkół przed likwidacją”. MEN nie kryje, że film ma pomóc przekonać społeczeństwo do zapisów w projekcie znowelizowanej ustawy oświatowej, które ułatwiają przekazywanie przez samorządy publicznych szkół stowarzyszeniom, fundacjom i osobom prywatnym. Film dostali posłowie koalicji PO-PSL.

Serwis Samorządowy PAP, 15.12. 2008, Rzeczpospolita, 24.12.2008, Głos Nauczycielski, 26.12.2008
A.B./A.D., 28 grudnia 2008

Wybrane komentarze czytelników

Sposób naliczania dotacji przez gminę szkole prowadzoneprzez Stowarzyszenie

Autor: Bożena Suchorab

Prowadzimy szkołę od 2001r.nasza dotacja jaką otrzymujemy z gminy jest o niewystarczająca na inwestycje szkolne typu remont budynku wymiana instalacji elektrycznej ,co, wymiana zużytych mebli i wyposażenia , oszczędzamy na płacach nauczycieli,obsługi,staramy sięsprostać wymaganiom BHP,Nauczyciele realizują pensum 24 lub 25 godzin,pomimo to ich zarobki są niższe o około 40procent w stosunku do szkół prowadzonych przez samorząd.Atmosfera w gronie jest bardzo dobra nauczyciele pracują pomimo tych niedogogności.
Naliczanie subwencji tym szkołom powinno być powiązane z ilością uczniów w szkole.
Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia są szkołami wiejskimi, w których uczy się około 30- 50 uczniów i pieniądze otrzymane z gminy są zbyt małena utrzymanie szkoły na dobrym poziomieprzez wiele lat.
Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki na sprawdzianie. Mogę podzielić się opinią o moich spostrzżeniach szerzej.Proszę o kontakt.
spjezioro@wp.pl
BożenaSuchorab
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorze
21-220 Siemień
delegatura Biała Podlaska
tel. 515 237 815

Podobna sytuacja

Autor: Iwona Wawrzusiszyn

Dzień dobry! Przeczytałam Pani wpis. Jestem dyrektorem szkoły przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty. Mamy podobne problemy. Środki finansowe wystarczają jedynie na podstawowe rzeczy. Proszę o kontakt na podany adres mailowy.

Twoja opinia

Nadsyłane opinie są przeznaczone dla redakcji i nie są automatycznie publikowane na stronie. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do zamieszczenia pod artykułem wybranych komentarzy.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży