Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

O stronie


„Monitor Edukacji” jest obywatelską, oddolną inicjatywą, której celem jest zbieranie i publikowanie informacji i komentarzy o tym, w jaki sposób działa Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz jak jego działania wpływają na sytuację w szkołach. Mamy nadzieję, że ta strona stanie się wkrótce prawdziwym centrum monitoringu oświatowego.

Nasze teksty publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Bez utworów zależnych. Oznacza to, że można je swobodnie wykorzystywać, również do celów komercyjnych, pod warunkiem niewprowadzania żadnych zmian oraz umieszczenia informacji o autorze, miejscu pochodzenia ("Monitor Edukacji, www.monitor.edu.pl") oraz licencji.

Niedługo znajdzie się tu więcej informacji, na razie część z nich można znaleźć w artykule "Jak narodził się pomysł tej strony?". Zachęcamy też do kontaktowania się z nami.

Utworzono: 2 czerwca 2006; Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2006

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży