Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od ponad roku przyglądamy się wybranym projektom, realizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z funduszy europejskich. Na podstawowe pytanie – jak realizacja tych projektów wpływa na poprawę jakości systemu edukacji – ciągle trudno jest nam znaleźć odpowiedź. Dlatego postanowiłyśmy spytać o zdanie nauczycielki i nauczycieli. W maju 2013 roku dr Tomasz Wrzosek opracował i przeprowadził dla Społecznego Monitora Edukacji sondażowe badanie opinii nauczycielek i nauczycieli na temat wybranych aspektów zmian, wprowadzanych w systemie edukacji a także na temat poczucia partycypacji.

W ramach naszego projektu prowadziłyśmy także korespondencję z MEN i CKE. Z reguły tam, gdzie korespondencja dotyczyła zapytań o konkretne dokumenty czy materiały, odpowiedzi przychodziły szybko. Trudniej szło prowadzenie z Ministerstwem merytorycznej dyskusji – a taką próbowałyśmy podjąć w kwestii ustnej matury z języka polskiego. Najciekawszy i najbardziej jak dotąd treściwy list z MEN (stanowiący odpowiedź na nasz list, wysłany na początku lutego) otrzymałyśmy 28 lutego; odpisałyśmy nań w czerwcu – i nadal czekamy na odpowiedź.

Na stronach Monitora opublikowałyśmy także analizę, opracowaną przez dr Tomasza Wrzoska, który podjął się zbadania języka projektów CKE. W analizie zwrócono uwagę na to, że już na poziomie języka „realizowane w Polsce reformy edukacji skupione na konstruowaniu narzędzi skutecznego zarządzania i mierzenia efektów przeoczają kluczową kwestię społecznych skutków produkowanych przez system edukacji, pośród których najbardziej problematycznymi są promowanie rywalizacji i reprodukcja nierówności społecznych”.

I jeszcze jedna informacja, bardzo istotna z punktu widzenia realizowanego przez nas monitoringu: we wrześniu 2013 roku NIK opublikował raport, w którym krytycznie ocenia realizację projektów, zarówno systemowych jak i konkursowych, z priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty. Jak napisano w notce prezentującej raport: „Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy”.
Redakcja, 22 października 2013

Zobacz też:
Tomasz Wrzosek, Nauczyciele wobec reform - badanie opinii (maj 2013)
Matura ustna z języka polskiego: odpowiedź MEN (luty 2013)
Kolejny nasz list do MEN w sprawie matury ustnej czeka na odpowiedź (czerwiec 2013)
Dyskurs projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kontekście społecznych skutków polskiego systemu edukacji (sierpień 2013)
Patrz też: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży