Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kolejny numer Biuletynu Monitora zawiera:
- krótkie podsumowanie naszej dotychczasowej korespondencji z władzami oświatowymi;
- słowniczek najważniejszych pojęć, dotyczących programów i projektów unijnych, ułożony w kolejności nie alfabetycznej, ale takiej, jaka wydała się nam (względnie) logiczna, tak, aby można się było na jego podstawie zorientować we wzajemnych powiązaniach różnych pojęć;
- omówienie niby zakończonego, ale nie zakończonego projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”, czyli projektu dotyczącego tak zwanego e-oceniania;
- oraz kilka uwag o tym, jak wygląda działalność CKE, kiedy spojrzeć na nią z dołu – z perspektywy nauczycielki, zajmującej się organizacją egzaminów w szkole.

Kim jesteśmy:
Społeczny Monitor Edukacji jest obywatelską kontrolą władz oświatowych. Od 2006 roku gromadzimy i upowszechniamy informacje na temat polityki oświatowej, staramy się reagować w sytuacjach, w których posunięcia władz oświatowych mogą prowadzić do naruszania zasad demokratycznego państwa prawa, ograniczania wolności i autonomii szkół, naruszania zasady równości w dostępie do edukacji i obniżania jakości edukacji. 

Od marca 2012 roku prowadzimy, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, monitoring wybranych projektów, realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach priorytetu III Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
A.D. , 31 października 2012

Zobacz też:
Od Redakcji: biuletyn, lipiec 2012
Korespondencja z władzami oświatowymi - etap pierwszy

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży